Branding czyli identyfikacja wizualna marki

Branding to proces tworzenia i budowania unikalnej tożsamości marki, która ma za zadanie wyróżnienie się spośród konkurencji oraz budowanie trwałych relacji z klientami. Polega to na świadomym kształtowaniu wizerunku firmy poprzez różnorodne działania, takie jak projektowanie logo, dobór kolorów, kreowanie treści marketingowych i komunikacyjnych, oraz budowanie spójnej strategii komunikacji.

W skrócie, branding to sposób, w jaki firma prezentuje się światu zewnętrznemu, definiując swoją misję, wartości, osobowość oraz obietnice wobec klientów. Jest to proces dynamiczny i wielowymiarowy, który obejmuje zarówno aspekty wizualne, jak i emocjonalne, mając na celu stworzenie silnej więzi między marką a jej odbiorcami. Dzięki skutecznemu brandingowi firma może zyskać rozpoznawalność, zaufanie klientów oraz przewagę konkurencyjną na rynku.

Czym jest identyfikacja wizualna?

Identyfikacja wizualna to ogół obrazów i informacji graficznych, które wyrażają, kim jest marka i odróżniają ją od wszystkich innych. Innymi słowy, opisuje wszystko, co klienci mogą fizycznie zobaczyć, od logo po wystrój wnętrza sklepu.

Często identyfikacja wizualna kończy się opracowaniem przewodnika po stylu marki, który zawiera spójne instrukcje dotyczące tego, jak marka powinna być reprezentowana wizualnie w każdym czasie i w każdej sytuacji.

Celem identyfikacji wizualnej jest:

aby wywrzeć emocjonalne wrażenie na widzach

informowanie widzów o charakterze marki i oferowanych usług/produktów

ujednolicić wiele różnych aspektów działalności firmy poprzez spójne wizualizacje

Identyfikacja wizualna a tożsamość marki

Identyfikacja wizualna jest nierozerwalnie związana z tożsamością marki.

Z jednej strony tożsamość marki jest holistycznym wyrazem wszystkiego, co sprawia, że marka jest tym, czym jest. Obejmuje identyfikację wizualną wraz z elementami niewizualnymi, takimi jak głos marki, instrukcje dotyczące redagowania tekstów, misja, podstawowe wartości itp.

Jednocześnie identyfikacja wizualna jest odrębną dyscypliną, która wymaga innego procesu myślowego i podejścia niż tożsamość marki jako całości. Chociaż te dziedziny się pokrywają, w każdym z nich zazwyczaj uczestniczą różne zawody. Nad tożsamością marki czuwają marketerzy, a nad identyfikacją wizualną – projektanci i dyrektorzy kreatywni.

Krótko mówiąc, tożsamość marki opisuje, kim jest marka od wewnątrz, podczas gdy identyfikacja wizualna wyraża, kim jest marka na zewnątrz.

Elementy identyfikacji wizualnej

Identyfikacja wizualna to zasadniczo wizualny język marki. Jako takie, jego poszczególne elementy są, podobnie jak słowa, cegiełkami, które pozwalają posłańcowi tworzyć znaczenie. W tym miejscu przyjrzymy się tym oddzielnym elementom, które łączą się, tworząc spójną tożsamość wizualną.

Grafika

Grafika w kontekście identyfikacji wizualnej to zasoby graficzne, które zostały narysowane lub zaprojektowane. Mogą być tak proste, jak formy i kształty — rozważ klocek Lego lub butelkę Coca-Coli i zobacz, jak te charakterystyczne sylwetki oznaczają odpowiednie marki. Mogą też być bardziej złożone, np. logo, ikony, a nawet pełnowymiarowe ilustracje lub animacje.

Typografia

Typografia to kształt lub styl tekstu, którego używasz w swojej marce. Istnieje wiele różnych rodzajów czcionek i każdy z nich może wywierać inny wpływ na widza, w tym na inny stopień czytelności. Na potrzeby identyfikacji wizualnej warto wziąć pod uwagę znak słowny w logo, czcionkę nagłówka i czcionkę główną (która powinna być najbardziej czytelna).

Paleta kolorów

Kolor służy do identyfikacji marki poprzez schemat (ogólnie zaleca się nie więcej niż trzy kolory) bardzo specyficznych odcieni, odcieni i odcieni. Oznacza to, że marki nie używają po prostu czerwieni i zieleni, ale shirazu i pianki morskiej. Przy właściwym użyciu kolory mogą wywołać u widza jedne z najsilniejszych reakcji emocjonalnych.

Projekt

Żadna identyfikacja wizualna nie istnieje w próżni: kiedy już opracujesz jakikolwiek zasób wizualny, nadejdzie czas, aby wysłać go do świata rzeczywistego lub cyfrowego.

Identyfikacja wizualna marki internetowej będzie w naturalny sposób wyglądać inaczej niż marka stacjonarna, w której wrażenia dotykowe, takie jak tekstury i wykrojniki, będą miały ogromne znaczenie dla konsumentów. Różne media mogą nawet radykalnie zmienić sposób postrzegania elementów wizualnych: kolory, które wydają się jasne w sferze cyfrowej, będą ciemniejsze po wydrukowaniu.

Chociaż projekt graficzny jest przydatny do wizualnego komunikowania pomysłów, pomysły te muszą się połączyć, aby opowiedzieć wciągającą historię o Twojej marce. Obrazy mają moc przyciągania uwagi, ale historie mają moc angażowania ludzi.


Opublikowano

w

przez

Tagi: